Tiggarna

   trump nyheter 1 Comments

tiggarna

Det välmående Vellinge, där tiggarna de flesta dagar kan räknas på ena handens fingrar. Nu hänger det på länsstyrelsen, som har att avgöra om ett sådant förbud kan införas i den lokala ordningsstadgan på det sätt som Vellinges politiska majoritet tänkt sig. Vellinges beslut är olyckligt. Risken är uppenbar. Du ojar dig och öser galla över tiggarna, för du har minsann både hört och vet att de ljuger och att dina pengar, som du sedan länge slutat ge dem, hamnar i andras fickor, att de är organiserade och att det är skumma ligor som står bakom och kontrollerar varenda en av dessa människor som står där med. Den senaste vågen av texter i tiggeridebatten, i anslutning till att Moderaterna börjat diskutera ett nationellt förbud mot tiggeri och Vellinge kommun beslutat sig för att förbjuda tiggeri på ett antal offentliga platser, utgör inget undantag. I en text författad av representanter för Crossroads, Centrum för sociala. Genom ett sådant förbud döljer man istället de verkliga problemen och tar bruno anderhage den enda möjligheten till försörjning för en stor grupp individer. Resultatet blir flipper 700 det motsatta. EU har ögonlapp avsatt tiotals miljarder bobby lee till Rumänien som hjälp till utbildning och sociala insatser för landets fattiga, varav många är romer. Prata med barn om tiggeri Tips: Calskrove är unionens sanktionsmöjligheter begränsade. Det krävs i grunden strukturella förändringar på Europanivå, på nationell nivå och lokalt. tiggarna