Svavelväte

   trump nyheter 1 Comments

svavelväte

Hos oss; har vi koll på var riskerna finns för exponering av svavelväte vet vi att svavelväte luktar ruttna ägg vet vi att svavelväte bedövar luktsinnet och man märker därför inte om man inandas höga halter backar vi ut samma väg som vi kom in. - när vi känner lukten finns tydliga informationssyltar om hur vi ska agera. Svavelväte är en förening med formeln H2S. Det är en gas vid rumstemperatur med en illaluktande lukt som är uppenbart även i extremt låga koncentrationer, människor upptäcka doften på så låga nivåer som bara en eller två delar per miljard (ppb). Nivåer över 50 ppm kan orsaka ögonskador, halter över. AFS Hygieniska gränsvärden - Var uppmärksam på att Arbetsmiljöverket tidigare i år justerade ner nivågränsvärdena för bl.a. H2S/Svavelväte/Vätesulfid. Symptom för påverkan av svavelväte är framför allt huvudvärk, illamående, ögonsveda, orkeslöshet. Hämtad från " https: Luktproblem och H 2 S-bekämpning. Svår ögonirritation, ofta med synrubbningar. Mårdvägen 7,  45 Nba live 16   - info aquaexpert. svavelväte

Svavelväte Video

Tesla Semi Roadster Keynote Full Including Elon Fake Out 2017