Vilket vägmärke är ett förbudsmärke?

VÄGMÄRKEN 5 Förbudsmärken. Ägare till enskild väg kan, enligt 10 kap. 10 § Trafikförordningen (), avgöra i vilken omfattning trafik med motordrivna fordon skall få förekomma på vägen. Ett eventuellt förbud skall utmärkas med vägmärken eller på annat tydligt sätt för att straff skall kunna utdömas för. Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar men oftast är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid man får parkera och vilka klockslag som kan gälla. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar (utom dagar före sön- och helgdag). Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. Nedan följer samtliga vägmärken inom kategorien förbudsmärken.