Securitas väktare

   nyheter idag 1 Comments

securitas väktare

ändrades namnet till Förenade Svenska Vakt AB. Bolaget expanderade genom uppköp av diverse mindre säkerhetsföretag -- inledningsvis i södra Sverige. startades en stockholmsavdelning. År grundades AB Securitas Alarm som bolagets tekniska avdelning, och under det följande årtiondet inledde. Securitas larm är en del av Securitas Sverige AB vilket innebär en lång erfarenhet av att erbjuda olika väktar- och larmcentralstjänster. Att ha såväl egen larmcentral som egna väktare gör att vi kan hantera våra inkommande ärenden på ett mer effektivt sätt. För att läsa mer om Securitas verksamhet vänligen besök. Om en person blir utsatt för hot eller det finns en mer permanent riskexponering, kan vi erbjuda personskydd via våra specialutbildade väktare. Dessa väktare arbetar med låg profil och mycket stor diskretion och ser till att den person som drabbats kan fortsätta sitt vardagliga liv med så små inskränkningar som möjligt.

Securitas väktare - finns norm

Securitas uppdrag för LKAB innebär förutom stationär bevakning för in- och utpassering och lotsning av åkerier på området också skräddarsydda specialtjänster såsom trafikbevakning i gruvorna samt tekniska väktare som administrerar passerkort och nyckelservice. Henrik Bernbo, Key Account Manager på Securitas Sverige Vi vet att våra medarbetare uppskattas för det arbete de utför och vi vet att vårt breda utbud och stora organisation ger oss stora möjligheter att hitta synergieffekter att utföra de olika tjänsterna, samt att det är en trygghet för våra kunder där de har möjlighet att snabbt utöka säkerheten och servicen om det skulle uppstå behov för det. Securitas får förnyat förtroende som säkerhetsleverantör till Västra Mälardalens kommunalförbund för Köpings kommun. Securitas uppdrag för E. Förutom trygghetsskapande väktare ingår även larmmottagning och kameraövervakning via Securitas larmcentral i uppdraget. securitas väktare